Verschil blauw filters en Eye Protect System

 
Page_Header_1170_225_EyeProtectSystem.png


​​​​​​​​Het verschil tussen blauw filters voor beeldschermen en Eye Protect System​ TM​

​​​​

In het programma Kassa 7 december j.l. werd het  onderwerp "OPTICIENS CLAIMEN ONTERECHT SCHADELIJKHEID BLAUWLICHTBEELDSCHERMEN" behandeld. De stelling was: Met een dergelijke bril zouden je ogen beschermd worden tegen het schadelijk blauwe licht van je computer-, laptop- en telefoonscherm. Ook werkt de bril tegen branderige en vermoeide ogen. Dat klinkt mooi, maar klopt het ook?

Essilor herkent zich niet in alle claims die door verschillende partijen in het programma worden gemaakt. In onderstaand artikel geven wij daarom een verdieping op dit onderwerp.

Met onze missie Improving lives by improving sight, streeft Essilor naar het corrigeren en beschermen van het zicht. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd door vooraanstaande partijen op het gebied van oogzorg ter wereld. Deze onderzoeken tonen aan dat blauw licht een risicofactor is op de gezondheid van het oog op de lange termijn.

De ontdekkingsreis naar de gevolgen van blauw licht op de gezondheid van onze ogen is nog niet zo lang geleden gestart. Wij geloven, als leider in de optiekbranche, dat het belangrijk is om:

·         Vakopticiens en consumenten zo goed mogelijk te informeren over de potentiële risico's van blauw licht

·         Technologie aan te bieden die de potentiële negatieve effecten van blootstelling aan schadelijk licht kan verminderen
Dit is een serieus onderwerp dat met de hoogste wetenschappelijke nauwkeurigheid en met de juiste communicatie moet worden aangepakt.

Onderzoek naar blauw licht
Naast de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal van onderzoekers, heeft Essilor samen met het Paris Vision Institute verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van blauw licht op het oog en naar de voordelen van brillenglazen met een blauwlichtfilter. Hiervoor zijn strenge protocollen wetenschappelijk goedgekeurd door erkende wetenschappers. Onze protocollen zijn voornamelijk ontworpen om het cumulatieve effect van blauwviolet licht op het oog te simuleren. Dit heeft geleid tot vele publicaties ter ondersteuning van onze conclusies en claims (zie onderstaande lijst met publicaties, waaronder vier onafhankelijke wetenschappelijke peer-reviewed artikelen, waaronder een recent artikel gepubliceerd in Cell Death and Disease waarin wij het bewijs leveren dat blauwviolet licht een sterke aandrijver van oxidatieve stress is en een sterke remmer van de antioxidantenafweer is).

De grootste bron van blauwviolet licht komt van de zon; de blootstelling binnenshuis aan blauwviolet licht is in opkomst vanwege het toenemende gebruik van nieuwe kunstmatige lichtbronnen en beeldschermen (koudwitte LED's, LED-achtergrondverlichting enz.). Onderzoek toont aan dat op lange termijn, cumulatieve blootstelling aan golflengten van blauwviolet licht (415-455 nm) schadelijk kan zijn voor netvliescellen. Dit type blootstelling is een van de vele risicofactoren, zoals leeftijd, genetica, voeding, levensstijl, roken en zou kunnen  bijdragen aan leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD).

Essilor streeft naar het bevorderen van een betere gezondheid van het zicht. We hebben vertrouwen in de wetenschap waar onze claims op zijn gebaseerd. Onze dragerstesten, die systematisch worden uitgevoerd voor alle nieuwe brillenglazen die we op de markt brengen, worden uitgevoerd met dezelfde wetenschappelijke discipline om de tevredenheid van de brildrager over de visuele prestaties en het draagcomfort te bevestigen.

Onze brillenglazen voorzien van Eye Protect System™ en Crizal® Prevencia zijn ontwikkeld om ten minste 20% van de blauwviolette golflengten te filteren, zonder het zicht te beïnvloeden. Bovendien hebben verschillende rondetafelgesprekken met internationale deskundigen, waaronder gerenommeerde medici, onderzoekers en oogzorgprofessionals, geleid tot de conclusie voor het principe van voorzorgsmaatregelen en het aanbevelen van adequate oogbescherming.

Onderzoek naar de schadelijke effecten van blauwviolet licht vordert voortdurend. We blijven ons inzetten om het bewustzijn te vergroten en verder te werken aan onderzoek om onze consumenten de meest geavanceerde kijkoplossingen en bescherming te bieden.

Blauw licht en visuele vermoeidheid
Ten aanzien van  visuele vermoeidheid en het verminderen van ongemakken door middel van brillenglazen met een blauwlichtfilter, zijn we ons ervan bewust dat wetenschappelijk bewijs met objectieve metingen nog verder moet worden gebouwd, zoals door aanvullende subjectieve vragenlijsten, met daarin voldoende mechanisme specifieke testen om de meest onderliggende factoren te omvatten, van externe tot interne symptomen zoals: knipperen, oculaire oppervlaktekwaliteit, accommodatie en convergentie, pupil lichtreflex, cognitieve en sensorische-corticale vermoeidheid. Maar in veel realistische onderzoeken met subjectieve beoordelingen melden brildragers een significante verlichting van visuele vermoeidheid en ongemakken met brillenglazen met een blauwfilter, des te meer in combinatie met extra ondersteuning voor nabijzicht in een unifocaal brillenglas. We continueren onze onderzoeksinspanningen ook in dat gebied. ​


Disclaimer: 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als informatie voor opticiens en oogzorgspecialisten. U mag deze informatie niet vermenigvuldigen, kopiëren, opnieuw gebruiken, bewerken of publiceren. ​


WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES & COMMUNICATIES

 

Peer-reviewed papers

(1) Sui G.Y. et al. Br. J. Ophthalmol. 2012.

Is Sunlight Exposure a Risk Factor for Age-Related Macular Degeneration? A Systematic Review and Meta-Analysis.

 

(2)** Nagai H. et al. JCRS 2015. 

Prevention of increased abnormal fundus autofluorescence with blue light-filtering intraocular lenses.

Note: fifty-two eyes with a yellow-tinted IOL and 79 eyes with a colourless IOL were included. Two years after cataract surgery, significant differences were seen in the progression of abnormal fundus autofluorescence between the 2 groups. The incidence of AMD was lower in eyes with a yellow-tinted IOL.

 

(3)** Pipis A. et al. Eur J Ophthalmol 2015

Prevention Effect of blue filter intraocular lens on the progression of geographic atrophy

Note: the clinical data from 66 eyes of 40 patients, 27 with a blue filter and 39 with a non-blue filter IOL strongly support a photoprotective role of blue light-filtering IOLs on the progression of the atrophic form of dry age-related macular degeneration after cataract surgery.

 

(4) Marquioni-Ramella M.-D. et al. Photochem. Photobiol. Sci. 2015

Photo-damage, Photo-protection and Age-Related-Macular-Degeneration.

 

(5) Van Norren D. et al. Photochem. Photobiol. 2011. 

The action spectrum of photochemical damage to the retina: a review of monochromatic threshold data.

 

(6) Krigel A., Behar-Cohen F. et al. Neuroscience 2016. 

Light-induced retinal damage using different light sources, protocols, and rat strains reveals LED phototoxicity. 

 

(7) Jaadane I., Martinsons C., Behar-Cohen F. et al. Free Radical Biol. and Med. 2015

Retinal damage induced by commercial light emitting diodes (LEDs)

 

(8) Shang Y.-M., Sliney D. et al. EHP 2014. 

White Light-Emitting Diodes (LEDs) at Domestic Lighting Levels and Retinal Injury in a Rat Model. 

 

(9)* Arnault E., Picaud S. et al. PLoS ONE 2013

Phototoxic Action Spectrum on a Retinal Pigment Epithelium Model of Age-Related Macular Degeneration Exposed to Sunlight Normalized Conditions

 

(9 bis) Marie M. et al. Light action spectrum on oxidative stress and mitochondrial damage in A2E-loaded retinal pigment epithelium cells. Cell Death and Disease (2018) 9:287

 

(10) Chamorro E., Sanchez-Ramos C. et al. Photochem Phobobiol 2013

Effects of Light-emitting Diode Radiations on Human Retinal Pigment Epithelial Cells In Vitro

 

(11)** Zhou J., Sparrow JR. Optom Vis Sci 2011

Light filtering in a retinal pigment epithelial cell culture model.

 

(12)** Park S-I, Jang YP. Ophthalmic Res. 2017

The Protective Effect of Brown-, Gray-, and Blue-Tinted Lenses against Blue LED Light-Induced Cell Death in A2E-Laden Human Retinal Pigment Epithelial Cells

 

(13)** Sparrow JR, Miller AS, Zhou J. JCRS 2004

Blue light-absorbing intraocular lens and retinal pigment epithelium protection in vitro

 

(14) ANSEES 2019 (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation, Environment, Travail)

Environment and Humain Health (Fauna and Flora) Effects from Light Emitting Diode (LED)

 

ARVO – Poster Communications

(15)* Marie M., Bigot K., Picaud S. et al. ARVO 2015 Poster ref. 4256-C0265

Blue light-induced oxidative stress in an in vitro model of AMD

 

(16)* Marie M., Picaud S. et al. ARVO 2016 Poster ref. 608-B0081

Blue light decreases oxidative stress defence in an in vitro model of AMD

 

(17)* Marie M., Barrau C., Picaud S. et al. ARVO 2017 Poster ref. 5859-B0451

Blue light decreases VEGF in an AMD in vitro model of AMD

 

(17 bis)* Marie M. et al. ARVO 2018 Poster ref. 598-B0270.

In vitro photoprotective effect of optical filters on retinal pigment epithelium cells exposed to moderate daylight-mimicking conditions.

 

Roundtables on blue light - Publications

(18)* Position Paper from Round Table held in New York City in 2013,

Blue Light Hazard: New Knowledge, New Approaches to Maintaining Ocular Health

 

(19) Position Paper from Round Table held in London in 2016,

Exploring the latest findings and research in blue light

 

(20) Position Paper from Round Table held in Paris in 2016,

 Ocular light toxicity and the requirement for protection

 

* Publications and Communications including Essilor researchers

** Publications on blue light filtering lenses and retinal protection

Loading...