Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Brief aan klanten

​​​​Vandaag, d.d. 25 mei 2018, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Essilor heeft haar klanten deze week een brief gestuurd om een toelichting te geven op de wijze waarop Essilor als glasleverancier hiermee omgaat. De inhoud van de brief kunt u in dit nieuwsbericht nalezen.
​Geachte relatie,

Met betrekking tot de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij merken dat er op dit moment veel onduidelijkheid heerst over de positie van opticiens en ons als glasleverancier ten opzichte van elkaar en de verplichtingen over en weer. Veel opticiens sturen ons als glasleverancier een verwerkersovereenkomst toe, in de veronderstelling dat dat noodzakelijk is voor de klantgegevens die de opticien verstrekt bij de bestelling van producten.

Het klopt dat wij als glasleverancier van opticiens persoonsgegevens aangeleverd krijgen. Het betreft gegevens van de klant van de opticien, bijvoorbeeld zijn of haar naam. Ook worden daarbij gegevens met betrekking tot de visusafwijking(en) van de ogen van de klant verstrekt; deze zijn immers nodig om de juiste brillenglazen te kunnen leveren. Indien ook de naam van de klant wordt meegestuurd, bijvoorbeeld als orderreferentie, is het voor ons als leverancier mogelijk de oogsterktes te herleiden naar de specifieke klant. Zodoende zijn ook de gegevens over de oogsterkte persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving en wel een bijzondere categorie van persoonsgegevens, namelijk gegevens over iemands gezondheid. Voor dit soort gegevens gelden aanvullende eisen.

Het enkele feit dat wij als glasleverancier persoonsgegevens ontvangen van de opticien, betekent niet dat wij daarmee gelijk een verwerker zijn ten behoeve van de opticien (als verwerkings-verantwoordelijke). Er is enkel sprake van "verwerkerschap" indien de primaire opdracht van de opticien aan de leverancier zou zijn: het verwerken van de persoonsgegevens. In de huidige situatie is hiervan geen sprake. Wij verwerken de gegevens van de klant helemaal niet in opdracht van de opticien. Voor zover wij deze gegevens verwerken, doen wij dit onder onze eigen verantwoordelijkheid. Wij gebruiken deze gegevens in onze eigen processen voor de beoordeling en fabricage van het te leveren product. Dit doen wij zelfstandig en niet onder de verantwoordelijkheid van de opticien. Derhalve zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten die wij verrichten en is er geen verwerkersovereenkomst vereist. Wel is ondubbelzinnige toestemming van de klant aan de opticien vereist voor het verstrekken van zijn of haar gegevens aan een leverancier ten behoeve van het leveren van de brillenglazen. U bent dus als opticien zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming van uw klant.

Een belangrijke vraag is of voor het leveren van brillenglazen aan de opticien, het wel nodig is om daarbij persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de naam van uw klant, te verstrekken. Het enige gegeven dat echt essentieel is om de brillenglazen te kunnen leveren, zijn de benodigde specificaties voor de brilsterkte. Het is over het algemeen niet nodig om daarbij ook de naam van de klant te betrekken. Als de opticien énkel de benodigde specificaties voor de brilsterkte zou leveren, zijn dit geen persoonsgegevens voor ons als glasleverancier. De leverancier kan met alleen deze specificaties immers niet bepalen voor welke persoon de bestelling bedoeld is. Omdat de opticien de bestelling wel moet kunnen volgen, is het mogelijk om met de specificaties een bestel- of klantnummer mee te sturen aan de leverancier. Voor de leverancier is het niet te herleiden welke klant er bij het nummer hoort; voor de leverancier is er dus nog steeds geen sprake van een persoonsgegeven. De opticien echter kan zelf wel het nummer terugkoppelen aan de bijhorende klant, om deze zo de bril te kunnen leveren. Voor de opticien geldt het nummer dus wel als persoonsgegeven. In deze situatie krijgt de leverancier dus niet te maken met persoonsgegevens, en is er dus ook geen toestemming van de klant vereist.

Onze belangenorganisaties (de Nederlandse Associatie van Brillenglazen (NAB) en de Nederlandse Associatie van Contactlensleveranciers (NAC)) hebben de juridische expertise voor eventuele aanvullende vragen (NAC@brabers.nl). Er is verder overleg met de NUVO om tot een goede informatievoorziening te komen.

Binnenkort informeren wij u vanuit Essilor Nederland over de wijze waarop Essilor persoonsgegevens verwerkt middels een verwijzing naar onze herziene privacy-verklaring. Heeft u vragen over de wijze waarop Essilor Nederland uw persoonsgegevens verwerkt of persoonsgegevens van consumenten verwerkt, dan kunt u een mail sturen naar privacy@essilor.nl.

Met vriendelijke groet,
Essilor Nederland BV

Sebastiaan de Jong
General Manager


Loading...